အာမခံအကာအကွယ်

AMI insurance ဖြင့် ကျန်းမာရေးအာမခံကာကွယ်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ထားနိုင်ပြီး သင်သည် လမ်းပေါ်မှာ foodpandaနှင့်အတူ စီးနင်းပို့ဆောင်ရင်း မတော်တဆဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဖြစ်ရပ်မျိုးတွင် သင့်အား ကာကွယ်ပေးပါသည်။

foodpanda တွင် သင့်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးသည် ပထမဦးစားပေးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အလုပ်ချိန်အတွင်း ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အာမခံ၀ယ်ယူထားသောစီးနင်းသူအားလုံးကို အာမခံကာကွယ် ပေးပါသည်။.

ဘေးကင်းစွာ စီးနင်းပို့ဆောင်ရေးသည် မှန်ကန်စွာ၀တ်စားဆင်ယင်ပြီး ယာဥ် ၊ လမ်းစည်းကမ်းလမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အမြဲကာကွယ်ပါ။